Studera spanska och lära känna en annan kultur.

En skola med socialt ansvar och hållbar turism

I var och en av våra skolor har vi socialt ansvarsprogram. Nueva Lengua sponsra socialt ansvar och hållbar turismverksamhet som stöder förbättringen av våra samhällen. Tillsammans med våra studenter bygger och föreslår vi åtgärder som hjälper till att skapa förändringar för de mest utsatta grupperna. Vi tror att vi som bro mellan kulturer har ett stort ansvar för samhället och naturen.

Engagemang för våra studenter: erbjud en tjänst som överträffar dina förväntningar. För att göra detta arbetar vi ständigt för att våra elever ska lära sig språket på ett effektivt, roligt och roligt sätt. När det gäller aktiviteter utanför klassen vill vi ge en upplevelse som är andligt, socialt och kulturellt berikande.

Engagemang för vårt team: tillhandahålla jobbstabilitet, utbildning och personliga och professionella utvecklingsprogram. Vi söker en trevlig och flexibel arbetsmiljö som främjar en balans mellan arbete, familj och fritid.

Engagemang för våra allierade: utveckla långsiktigt ömsesidigt fördelaktiga och expansionspolicyer.

Engagemang för vårt samhälle: avsätta en del av vår inkomst för att stödja välbefinnandet för dem som behöver det mest i de städer där vi är; uppmuntra våra studenter att gå med i våra mål genom att erbjuda alternativ för att kombinera sina spanska klasser med volontärarbete; organisera månadsaktiviteter i samhällsköken för äldre och barn, så att studenter och anställda i Nueva Lengua de samarbetar i olika uppgifter.