Devátý v Kolumbii

„Nována“ je křesťanská tradice, která spočívá v recitování preghiere (neboli růžence) po dobu 9 po sobě jdoucích dnů. Obecně platí, že pokud je bratrancem Natale nebo della Pasqua oppure per chiedere particolari grazie a Dio. V Itálii jsme se tolik nedrželi této tradice k Natale, ale v Kolumbii je to tradice, kterou dodržuji tutti! [...]